Most popular petitions in 2018 - 日本

常に | 24 時間 | 7 | 30 | 先月 | 今年 (2020) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Heieki no sai dōnyū ni taisuru seigan

Wareware wa guntaide wa arimasen. Karera wa kodomo o motte iru hahaoya wa nani o shimasu ka? Kekkyokunotokoro, watashitachi no ma soko ni guntai o hitsuyō to shinai hitobitodearu to nanika o tassei shitai. Daigaku ni iku tame ni kōkō o sotsugyō shita nochi. Naze korera no hitobito ga sensōniiku hitsuyō ga arimasu ka? Tōkyoku ni repektte inai hito wa, nanika hoka no monodesuga, kyō no wakamono wa, tatakau tame ni junbi ga dekite inai nodesu. Shikashi, soreha sensō de anata wa otokonanode,

作成されました: 2014-06-14

Time period All countries チェコ
常に 28 17
2018 8 0

WORLD BEE DAY(世界蜜蜂の日) 制定に向けた署名のお願い

スロヴェニア養蜂協会並びにスロヴェニア政府はともに5月20日を「World bee day(世界蜜蜂の日)」として国際連合(以下国連)が制定する国際デーとして承認され、宣言されるよう運動を行っています。   ミツバチと養蜂関連製品の重要性を一般に周知することはミツバチと養蜂文化の保護にとても重要な役割を果たします。そこで我々は5月20日を世界蜜蜂の日として宣言されるよう国連に働きかけます。 詳しくは下記のサイトをご覧下さい。 http://www.czs.si/Upload/WORLD%20BEE%20DAY.pdf   and on http://www.czs.si/content/wbd    ミツバチの重要性は国連において世界蜜蜂の日として制定され、周知されるに値します。  

作成されました: 2015-07-09

Time period All countries スロベニア
常に 1627 1421
2018 6 4Facebook