最近の請願書

Heieki no sai dōnyū ni taisuru seigan

Wareware wa guntaide wa arimasen. Karera wa kodomo o motte iru hahaoya wa nani o shimasu ka? Kekkyokunotokoro, watashitachi no ma soko ni guntai o hitsuyō to shinai hitobitodearu to nanika o tassei shitai. Daigaku ni iku tame ni kōkō o sotsugyō shita nochi. Naze korera no hitobito ga sensōniiku hitsuyō ga arimasu ka? Tōkyoku ni repektte inai hito wa, nanika hoka no monodesuga, kyō no wakamono wa, tatakau tame ni junbi ga dekite inai nodesu. Shikashi, soreha sensō de anata wa otokonanode,

作成されました: 2014-06-14

Time period All countries チェコ
常に 28 17

гожтщгжншщкеишщуенщгнщш гогигиттрн

作成されました: 2013-03-08

Time period All countries ブルガリア
常に 310 299Facebook